Privacybeleid

Boxercise Nederland heeft de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen ter bescherming van uw privacy.


Hoe gaat Boxercise Nederland om met uw persoonsgegevens?


Wanneer u een formulier invult op onze website, hebben wij persoonsgegevens, zoals uw naam en e-mailadres nodig. Door een formulier in te vullen gaat u akkoord met onze privacyovereenkomst.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam ingevuld bij het contactformulier? Dan gebruiken wij uw gegevens alleen om uw contactaanvraag te kunnen beantwoorden. U komt daardoor bijvoorbeeld niet standaard in de inschrijvingen voor nieuwsbrieven terecht, indien dat niet expliciet is aangegeven.

Opslag data


Alle informatie die via de formulieren op boxercise.nl worden verstuurd worden opgeslagen in de database en per mail naar ons verstuurd. De reden dat wij deze gegevens opslaan in de database is dat wij op deze manier eenvoudiger inzendingen kunnen verwerken. Het ontvangen van de gegevens per mail dient als meldingssysteem en als back-up van de inzending. Alle gegevens van de formulieren worden tijdens het versturen versleuteld. De opslag van data in rust is onversleuteld.

Delen van data


Wij delen geen data met derden indien daar niet expliciet om toestemming is gevraagd.


Beveiliging van data


Het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie wordt beveiligd door technologische en organisatorische maatregelen. Het doel van deze maatregelen is dat er geen data verloren gaat of beschikbaar wordt gemaakt voor onbevoegden. Deze maatregelen worden contstant verbeterd zodat ze bestand zijn tegen de constante technologische ontwikkeling.

De volgende maatregelen worden toegepast om de beveiliging van persoonlijke data te waarborgen:

  • We beveiligen netwerk verbindingen met Secure Socket Layer (SSL).
  • We beveiligen de toegang van persoonlijke data met wachtwoorden en gebruikersnamen.
  • Onze website wordt constant voorzien van de laatste updates op het gebied van software, zo proberen we lekken in eventuele gebruikte plugins, thema’s of WordPress zelf zo snel mogelijk te dichten.

Mocht het voorkomen dat er data is gelekt van bepaalde gebruikers, dan zullen zij hiervan op de hoogte worden gesteld.


Recht om vergeten te worden


Heeft u een keer gebruik gemaakt van een formulier op onze website? Dan zijn wij dus in het bezit van een aantal van jouw persoonsgegevens. U kunt ons daarom een verzoek sturen om deze gegevens te verwijderen. Meer informatie hierover is opgenomen in de privacyverklaring.